چاپ خبر
دبیرستان پسرانه غدیر(دوره دوم) دوشنبه, ۰۳ فروردین ۱۳۹۴
داستان دو شهر

مسافری به یک شهر بزرگ نزدیک شد و دید پیرزنی در کنار دروازه شهر نشسته است.او از آن پیرزن پرسید:مردم این شهر ، چه جور آدم هایی هستند؟

پیرزن گفت: مردم شهری که از آنجا می آیید چه جور آدم هایی بودند؟

مسافر جواب داد: وحشتناک! آدم های چرند، غیر قابل اعتماد و از هر نظر به درد نخور.

پیرزن گفت: اتفاقا مردم این شهر هم همین جوری هستند.

چندی بعد مسافر دیگری به این شهر نزدیک شد و همان پرسش را از پیرزن پرسید.پیرزن هم سوالش را تکرار کرد.

مرد گفت: آدم های نازنین، صادق ف پرکار و بخشنده ای بودند.

پیرزن عاقل جواب داد: اتفاقا مردم این شهر هم همین جوری هستند.

انتهای پیام/.