چاپ خبر
دبیرستان پسرانه غدیر(دوره دوم) شنبه, ۰۸ آذر ۱۳۹۳
مهارت های مطالعه و یادگیری (2)
متن اصلی را بخوانید
یادداشت برداری کنید
با سرعت منطقی و مناسب و با درک مطلب مطالعه را پیش ببرید.کلیات و چهارچوب اصلی را یاد بگیرید و خود را درگیر جزئیات نکنید.
سعی کنید فرمول ها و رابطه ها را بفهمید.
هر جا مطلب مهم و کلیدی را دیدید آن را تبت کرده و از ثبت موارد کم اهمیت بپرهیزید.یادداشت ها ، خلاصه و مختصر و در حد کلید واژه و یا به صورت رمزی باشد.کلید واژه ها و رمز ها باید بتوانند در یادآوری مطالب اصلی به شما کمک کنند .منظور از یادآوری (مفهوم مطالب) است نه کلمه به کلمه آن .
دائم از خود بپرسید آیا مطالبی که می نویسم مهم است یا خیر؟
آیا نوشتن آن ضرورت دارد؟
آیا می توان آن را خلاصه تر نوشت؟        ... ادامه دارد.
                                                                                تهیه و تنظیم: معاون آموزش پایه اول
انتهای پیام/.