10 اسفند 1393

خلاصه ای از کتاب (اخلاق جنسی در اسلام و غرب) اثر (استاد مطهری)

مولف: مهدی جمشیدی   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:
2/7

اخلاق جنسی در اسلام و غرب

استاد مطهری

ظاهرا علت اوج گیری فکر پلیدی (( علاقه و آمیزش جنسی)) در میان مسیحیان تفسیری بود که از بدو تشکیل کلیسا برای مجرد زیستن حضرت عیسی مسیح (ع) صورت گرفت.

مقدسین مسیح شرط وصول به مقامات روحانی را آلوده نشدن به زن در تمام مدت عمر می دانستند.

در اسلام کوچک ترین اشاره ای به پلیدی علاقه جنسی و آثار ناشی از آن نشده است.اسلام مساعی خود را برای تنظیم این علاقه به کار برده است.

ویل دورانت ، با این که رشته اخلاق نه طبیعت بلکه پیش آمدهایی که احیانا تلخ و ناگوار و ظالمانه بوده است می داند، مدعی است که این اخلاق هر چند معایبی دارد اما چون مظهر انتخاب اصلح در مسیر تکامل است بهتر این است که حفظ شود.به عقیده ی فروید اخلاق جنسی کهن بر اساس محدودیت و ممنوعیت است و آنچه ناراحتی بر سر بشر امده است از ممنوعیت ها و محرومیت ها و ترس ها و وحشت های ناشی از این ممنوعیت ها که در ضمیر باطن بشر جایگزین گشته آمده است.

برتراند راسل می گوید: اگر از انجام عملی زیانی متوجه دیگران نشود دلیلی نداریم که ارتکاب آن را محکوم کنیم.

طرفداران اخلاق جنسی نوین نظرات خود را بر سه اصل مبتنی کرده اند:

1- آزادی هر کسی تا آنجا که مخل به آزادی دیگران نباشد ، باید محفوظ بماند.

2- سعادت بشر در گرو پرورش تمام استعدادهایی است که در وجود وی نهاده شده است، خودپرستی و بیماری های ناشی از آن مربوط به آشفتگی غرایز است.آشفتگی غرایز از آنجا ناشی می شود که میان غرایز تبعیض شود، بعضی ارضاء و اشباع شوند و بعضی دیگر همچنان ارضاء نشده باقی می مانند.

3- رغبت بشر به یک چیز در اثر اقناع و اشباع کاهش می یابد و در اثر امساک و منع فزونی می گیرد.

برای این که بشر را از توجه دائم به امور جنسی منصرف کنیم باید هر گونه قید و ممنوعیت را از جلو پایش برداریم و به او ازادی بدهیم.

در این سیستم اخلاقی موضوع کامیابی آزادانه زنان و مردان از معاشرت های لذت بخش جنسی مورد توجه قرار می گیرد.آنها می گویند زن و مرد نه تنها قبل از ازدواج باید از معاشرت های لذت بخش آزادانه جنسی بهره مند باشند، بلکه ازدواج نیز نباید مانعی در این راه به شمار آید، زیرا فلسفه ازدواج و انتخاب همسر قانونی ، اطمینان پدر است به پدری خود نسبت به فرزندی که از زن معینی به دنیا می آید و این اطمینان را با به کار بستن داروهای ضد ابستنی می توان به دست آورد.(کمونیسم جنسی)

آنچه که اسلام به آن توصیه می کند این است که محیط خانوادگی آمادگی کامل برای کامیابی زن و شوهر از یکدیگر داشته باشد، زن یا مردی که از این نظر کوتاهی کند مورد نکوهش صریح اسلام قرار گرفته است.

عاقلانه این است که کانون خانوادگی، کانون خوشی ها و کامیابی های جنسی قرار گیرد و زن و شوهر حداکثر مساعی خود را برای لذت بخش نمودن این کانون صرف نمایند ، اما اجتماع بیرون ، محیط کار و فعالیت و برخوردهای دیگر باشد نه این که لذلیذ و کامیابی های جنسی از محیط خانوادگی به اجتماع بزرگ کشیده شود و کوچه و خیابان و محیط بیرون همه جا آماده انواع کامیابی های جنسی نظری و لمسی باشد.

غریزه طبیعی را می توان اشباع کرد ، اما تمنای کاذب خصوصا اگر شکل عطش روحی به خود بگیرد، اشباع پذیر نیست.اشتباه کسانی که برای جلوگیری از سرکوبی غرایز و به منظور رشد استعدادها ، رژیم اخلاق آزاد را پیشنهاد کردند ناشی از این است که این تفاوت در سرشت انسان نهفته است ، انسان در همه زمینه ها اگر زمینه مساعدی برای پیشروی ببیند در هیچ حدی توقف نمی کند.خیال کردند که حاجت جنسی در وجود بشر نظیر حاجت طبیعی هر کس به دفع ادرار است ، منع و حبس ادرار از نظر پزشکی مضرات فراوانی دارد، اما خالی کردن آن حدود و شرایطی ندارد.

اگر کسی قدم به قدم در خیابان محل مناسب و رایگان برای دفع ادرار بیابد بیش از مقدار حاجت توجهی به آنها نخواهد کرد.

اما در مورد غریزه جنسی این گونه نیست.

در مساله عشق نیز مانند بسیاری از مسائل دیگر ، طرز تفکر شرقی و غربی متفاوت است.غربی در عین این که در آخرین مرحله، عشق را از یک شهوت ساده جدا می داند و به آن صفا و رقتی روحانی می دهد، آن را از چارچوب مسائل زندگی خارج نمی سازد و به چشم یکی از مواهب زندگی اجتماعی به آن می نگرد، اما شرقی عشق را در ما فوق مسائل عادی زندگی جستجو می کند.

ویلیام جیمز می گوید: حیاامری غریزی نیست، اکتسابی است.

زنان دریافتند که دست و دل بازی مایه طعن و تحقیر است و این امر را به دختران خود یاد دادند.خودداری از انبساط و امساک در بذل و بخشش ، بهترین سلاح برای شکار مردان است.

مرد جوان به دنبال چشمان پر از حیاست و بدون آن که بداند حس می کند که این خودداری ظریفانه از یک لطف و رقت عالی خبر می دهد، حیا و در نتیجه عزیز بودن زن و معشوق واقع شدن او برای مرد پاداش های خود را پس انداز می کند و در نتیجه نیرو و شجاعت مرد را بالا می برد و او را به اقدامات مهم وا می دارد و قوایی را که در زیر سطح آرام حیات ما ذخیره شده است بیرون می ریزد.

تعداد مشاهده (2310)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "خلاصه ای از کتاب (اخلاق جنسی در اسلام و غرب) اثر (استاد مطهری)"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید