24 دی 1393

شیوه ی هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه اول و ضوابط آن

مولف: مهدی جمشیدی   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:
2/9

بسمه تعالي

شیوه ی هدایت تحصیلی دانش آموزان و ضوابط آن :

هدف : هدایت دانش آموزان به مناسب ترین  رشته ی تحصیلی ، بر اساس استعداد و علاقه ی وی و به تناسب امکانات و نیازهای کشور.

ملاک های هدایت تحصیلی

الف: نمرات دوره راهنمایی تحصیلی و پایه ی اول متوسطه ی دانش آموزان برابر نمون برگ شماره (1) هدایت تحصیلی(به میزان 50 امتیاز)

ب: نظر مشاور براساس بررسی های مشاوره ای (به میزان 50 امتیاز)

ضوابط مربوط به نمرات درسی رشته های و شاخه های مختلف(50 امتیاز)

هدایت تحصیلی دانش آموز به شاخه ی / رشته های تحصیلی بر اساس استعداد و علاقه ی وی و به تناسب امکانات آموزشی مطابق با نمون برگ شماره ی یک هدایت تحصیلی و رعایت ضوابط ذیل انجام می شود:

1- رشته ی ریاضی فیزیک :

* مجموع سه نمره ی پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درس های ریاضی و علوم تجربی در سه پایه در دوره ی راهنمایی تحصیلی، بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

* نمره ی درس ریاضی (1) در دوره ی متوسطه حداقل 12 باشد و درس فیزیک (1) و آزمایشگاه را با موفقیت (کسب حداقل نمره ی 10) گذرانده باشد.

* مجموع نمرات درس های مرتبط با رشته در دوره ی راهنمایی و پایه ی اول دوره ی متوسطه باید حداقل 96 باشد و یا به عبارت دیگر معدل درس های مرتبط با رشته از 12 کمتر نباشد.

2- رشته ی علوم تجربی :

* مجموع سه نمره ی پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درس های ریاضی و علوم تجربی، در سه پایه در دوره ی راهنمایی تحصیلی، بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

* در دوره ی متوسطه درس های ریاضی (1)، شیمی (1) و آزمایشگاه و علوم زیستی و بهداشت را با موفقیت (کسب نمره ی حداقل 10) گذرانده باشد و حداقل در یکی از سه درس مذکور نمره ی 12 اخذ کرده باشد.

* مجموع نمرات درس های مرتبط با رشته در دوره ی راهنمایی و پایه اول دوره ی متوسطه باید حداقل 108 باشد یا به عبارت دیگر معدل درس های مرتبط با رشته از 12 کمتر نباشد.

 

  3- رشته ی ادبیات و علوم انسانی :

* مجموع سه نمره ی پذیرفته شده خرداد یا شهریور، هر یک از درس های ادبیات فارسی (معدل درسهای  قرائت، املاء و انشاء فارسی) و عربی در سه پایه در دوره ی راهنمایی تحصیلی، بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

* در درس های ادبیات فارسی (1)، زبان فارسی (1)، عربی (1) و مطالعات اجتماعی پایه اول متوسطه نمره حداقل 10 را کسب کرده باشد و نمره ی درس ادبیات (معدل درس های ادبیات فارسی (1) و زبان فارسی (1)) حداقل 12 باشد.

* مجموع نمرات درس های مرتبط با رشته در دوره ی راهنمایی و سال اول دوره ی متوسطه باید حداقل 108 باشد یا به عبارت دیگر معدل درس های مرتبط با رشته از 12 کمتر نباشد.

4-رشته ی علوم و معارف اسلامی :

* مجموع سه نمره ی پذیرفته شده خرداد یا شهریور، هر یک از درس های ادبیات فارسی (معدل درسهای قرائت، املاء و انشاء فارسی ) و عربی در سه پایه در دوره ی راهنمایی تحصیلی، بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

* در درس های ادبیات فارسی (1)، زبان فارسی (1) (که معدل آنها به عنوان نمره ی درس ادبیات در نمون برگ ثبت می شود) ، عربی (1) و تعلیمات دینی (1) نمره ی حداقل 10 را کسب کرده باشد و حداقل در یکی از دو درس عربی (1) یا تعلیمات دینی و قرآن (1) نمره ی 12 اخذ کرده باشد.

* مجموع نمرات درس های مرتبط با رشته در دوره ی راهنمایی و پایه اول دوره ی متوسطه باید حداقل 108 باشد یا به عبارت دیگر معدل درس های مرتبط با رشته از 12 کمتر نباشد.

5- شاخه ی فنی و حرفه ای :

* مجموع سه نمره ی پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درس های ریاضی، علوم تجربی و حرفه و فن در سه پایه در دوره ی راهنمایی بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

* در دوره ی متوسطه از درس ریاضی (1) نمره ی حداقل 10 و از درس کارگاه خوداتکایی نمره ی حداقل 12 کسب کرده باشد. چنانچه نمره ی درس کارگاه خوداتکایی دانش آموز کمتر از 12 باشد در هدایت تحصیلی منظور نمی شود.

* مجموع نمرات درس های مرتبط با شاخه در دوره ی راهنمایی و پایه اول دوره ی متوسطه باید حداقل 132 باشد و در صورت عدم انتخاب یا حذف درس کارگاه خوداتکایی حداقل 120 باشد یا به عبارت دیگر معدل درس های مرتبط با شاخه از 12 کمتر نباشد.

 6-  شاخه ی کاردانش :

* مجموع سه نمره ی پذیرفته شده خرداد و یا شهریور هر یک از درس های حرفه و فن و هنر، در سه پایه در دوره ی راهنمایی بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

* مجموع نمرات درس های مرتبط با شاخه در دوره ی راهنمایی و پایه اول متوسطه دانش آموز در صورت انتخاب درس کارگاه خوداتکایی حداقل 70 و در صورت عدم انتخاب یا حذف درس کارگاه خوداتکایی حداقل 60 باشد یا به عبارت دیگر معدل درس های مرتبط با شاخه از 10 کمتر نباشد.

* دانش آموز برای ورود به برخی از رشته های مهارتی در شاخه ی کاردانش علاوه بر احراز شرایط مذکور باید ضوابط خاص رشته (در محدوده درس های سال اول) را که معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی تعیین می کند.

نظر مشاور براساس بررسی های مشاوره ای (به میزان 50 امتیاز)

1- نظر اولیای دانش آموز---------------------------  5 امتیاز

2- نظر دانش آموز  -------------------------------  5 امتیاز

3- نظر معلمان درس های مربوطه--------------------- 10 امتیاز

4- نتایج آزمون های رغبت و استعداد(هر کدام 10 امتیاز)---- 20 امتیاز

5- نظر مشاور بر اساس بررسی پرونده ی تربیتی – تحصیلی--- 10 امتیاز

 

 

 

تعداد مشاهده (1482)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "شیوه ی هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه اول و ضوابط آن"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید