مجموعه تصاویر
 

برگزاری نماز جماعت در حیاط مدرسهاردوی قم و جمکرانمراسم جشن میلاد پیامبر(ص)